کمترین: 
568200
بیشترین: 
571900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
569800
زمان: 
1/31 19:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 31 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 31 فروردین 1398 , 569800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 13:00","price":571900},{"date":"1398/01/31 14:00","price":571000},{"date":"1398/01/31 15:00","price":569800},{"date":"1398/01/31 16:00","price":568500},{"date":"1398/01/31 17:00","price":569200},{"date":"1398/01/31 18:00","price":568200},{"date":"1398/01/31 19:00","price":569800}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399