کمترین: 
426200
بیشترین: 
428900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
427300
زمان: 
1/31 19:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 31 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 31 فروردین 1398 , 427300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 13:00","price":428900},{"date":"1398/01/31 14:00","price":428300},{"date":"1398/01/31 15:00","price":427300},{"date":"1398/01/31 16:00","price":426400},{"date":"1398/01/31 17:00","price":426900},{"date":"1398/01/31 18:00","price":426200},{"date":"1398/01/31 19:00","price":427300}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399