کمترین: 
3277
بیشترین: 
3283
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3279
زمان: 
1/31 20:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 31 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 3279 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":3281},{"date":"1398/01/31 14:00","price":3277},{"date":"1398/01/31 15:00","price":3282},{"date":"1398/01/31 16:00","price":3281},{"date":"1398/01/31 17:00","price":3277},{"date":"1398/01/31 19:00","price":3283},{"date":"1398/01/31 20:00","price":3279}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400