کمترین: 
9990
بیشترین: 
10007
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9996
زمان: 
1/31 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 31 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 31 فروردین 1398 , 9996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":10002},{"date":"1398/01/31 14:00","price":9990},{"date":"1398/01/31 15:00","price":10004},{"date":"1398/01/31 16:00","price":10001},{"date":"1398/01/31 17:00","price":9990},{"date":"1398/01/31 19:00","price":10007},{"date":"1398/01/31 20:00","price":9996}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399