کمترین: 
1591
بیشترین: 
1593
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1592
زمان: 
1/31 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 31 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 1592 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":1593},{"date":"1398/01/31 14:00","price":1591},{"date":"1398/01/31 15:00","price":1593},{"date":"1398/01/31 16:00","price":1592},{"date":"1398/01/31 17:00","price":1591},{"date":"1398/01/31 19:00","price":1593},{"date":"1398/01/31 20:00","price":1592}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399