کمترین: 
2039
بیشترین: 
2042
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2040
زمان: 
1/31 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 31 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 2040 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":2041},{"date":"1398/01/31 14:00","price":2039},{"date":"1398/01/31 15:00","price":2041},{"date":"1398/01/31 17:00","price":2039},{"date":"1398/01/31 19:00","price":2042},{"date":"1398/01/31 20:00","price":2040}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400