کمترین: 
35042
بیشترین: 
35101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35063
زمان: 
1/31 20:00
قیمت ریال عمان امروز 31 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 35063 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":35083},{"date":"1398/01/31 14:00","price":35042},{"date":"1398/01/31 15:00","price":35089},{"date":"1398/01/31 16:00","price":35078},{"date":"1398/01/31 17:00","price":35042},{"date":"1398/01/31 19:00","price":35101},{"date":"1398/01/31 20:00","price":35063}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399