کمترین: 
3717
بیشترین: 
3724
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3720
زمان: 
1/31 20:00
قیمت ریال قطر امروز 31 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 31 فروردین 1398 , 3720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":3722},{"date":"1398/01/31 14:00","price":3717},{"date":"1398/01/31 15:00","price":3722},{"date":"1398/01/31 16:00","price":3721},{"date":"1398/01/31 17:00","price":3717},{"date":"1398/01/31 19:00","price":3724},{"date":"1398/01/31 20:00","price":3720}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399