کمترین: 
3610
بیشترین: 
3617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3613
زمان: 
1/31 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 31 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 3613 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":3615},{"date":"1398/01/31 14:00","price":3610},{"date":"1398/01/31 15:00","price":3615},{"date":"1398/01/31 16:00","price":3614},{"date":"1398/01/31 17:00","price":3610},{"date":"1398/01/31 19:00","price":3617},{"date":"1398/01/31 20:00","price":3613}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399