کمترین: 
7963
بیشترین: 
7977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7968
زمان: 
1/31 20:00
قیمت منات آذربایجان امروز 31 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 7968 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":7972},{"date":"1398/01/31 14:00","price":7963},{"date":"1398/01/31 15:00","price":7974},{"date":"1398/01/31 16:00","price":7971},{"date":"1398/01/31 17:00","price":7963},{"date":"1398/01/31 19:00","price":7977},{"date":"1398/01/31 20:00","price":7968}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399