کمترین: 
211
بیشترین: 
212
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
211
زمان: 
1/31 20:00
قیمت روبل روسیه امروز 31 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":212},{"date":"1398/01/31 13:00","price":211},{"date":"1398/01/31 15:00","price":212},{"date":"1398/01/31 16:00","price":211},{"date":"1398/01/31 19:00","price":212},{"date":"1398/01/31 20:00","price":211}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398