کمترین: 
1455
بیشترین: 
1458
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1456
زمان: 
1/31 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 31 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 31 فروردین 1398 , 1456 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":1457},{"date":"1398/01/31 14:00","price":1455},{"date":"1398/01/31 15:00","price":1457},{"date":"1398/01/31 17:00","price":1455},{"date":"1398/01/31 19:00","price":1458},{"date":"1398/01/31 20:00","price":1456}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399