کمترین: 
175
بیشترین: 
175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175
زمان: 
1/31 12:00
قیمت افغانی امروز 31 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":175}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398