کمترین: 
13345
بیشترین: 
13367
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13353
زمان: 
1/31 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 31 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 13353 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":13361},{"date":"1398/01/31 14:00","price":13345},{"date":"1398/01/31 15:00","price":13363},{"date":"1398/01/31 16:00","price":13359},{"date":"1398/01/31 17:00","price":13345},{"date":"1398/01/31 19:00","price":13367},{"date":"1398/01/31 20:00","price":13353}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398