کمترین: 
9054
بیشترین: 
9069
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9059
زمان: 
1/31 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 31 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 31 فروردین 1398 , 9059 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":9064},{"date":"1398/01/31 14:00","price":9054},{"date":"1398/01/31 15:00","price":9066},{"date":"1398/01/31 16:00","price":9063},{"date":"1398/01/31 17:00","price":9054},{"date":"1398/01/31 19:00","price":9069},{"date":"1398/01/31 20:00","price":9059}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399