کمترین: 
9683
بیشترین: 
9700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9689
زمان: 
1/31 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 31 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 31 فروردین 1398 , 9689 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":9695},{"date":"1398/01/31 14:00","price":9683},{"date":"1398/01/31 15:00","price":9696},{"date":"1398/01/31 16:00","price":9693},{"date":"1398/01/31 17:00","price":9683},{"date":"1398/01/31 19:00","price":9700},{"date":"1398/01/31 20:00","price":9689}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399