کمترین: 
10109
بیشترین: 
10127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10115
زمان: 
1/31 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 31 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 31 فروردین 1398 , 10115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":10121},{"date":"1398/01/31 14:00","price":10109},{"date":"1398/01/31 15:00","price":10123},{"date":"1398/01/31 16:00","price":10120},{"date":"1398/01/31 17:00","price":10109},{"date":"1398/01/31 19:00","price":10127},{"date":"1398/01/31 20:00","price":10115}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399