کمترین: 
12100
بیشترین: 
12123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12111
زمان: 
1/31 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 31 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 12111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":12116},{"date":"1398/01/31 13:00","price":12107},{"date":"1398/01/31 14:00","price":12117},{"date":"1398/01/31 15:00","price":12100},{"date":"1398/01/31 16:00","price":12113},{"date":"1398/01/31 17:00","price":12115},{"date":"1398/01/31 18:00","price":12102},{"date":"1398/01/31 19:00","price":12123},{"date":"1398/01/31 20:00","price":12111}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399