کمترین: 
2020
بیشترین: 
2023
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2021
زمان: 
1/31 20:00
قیمت یوان چین امروز 31 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 2021 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":2022},{"date":"1398/01/31 14:00","price":2020},{"date":"1398/01/31 15:00","price":2022},{"date":"1398/01/31 17:00","price":2020},{"date":"1398/01/31 19:00","price":2023},{"date":"1398/01/31 20:00","price":2021}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399