کمترین: 
2330
بیشترین: 
2334
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2331
زمان: 
1/31 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 31 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 2331 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":2333},{"date":"1398/01/31 14:00","price":2330},{"date":"1398/01/31 15:00","price":2333},{"date":"1398/01/31 16:00","price":2332},{"date":"1398/01/31 17:00","price":2330},{"date":"1398/01/31 19:00","price":2334},{"date":"1398/01/31 20:00","price":2331}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399