کمترین: 
17595
بیشترین: 
17625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17606
زمان: 
1/31 20:00
قیمت پوند امروز 31 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 31 فروردین 1398 , 17606 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":17616},{"date":"1398/01/31 14:00","price":17595},{"date":"1398/01/31 15:00","price":17619},{"date":"1398/01/31 16:00","price":17614},{"date":"1398/01/31 17:00","price":17595},{"date":"1398/01/31 19:00","price":17625},{"date":"1398/01/31 20:00","price":17606}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399