کمترین: 
1653000
بیشترین: 
1723000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1723000
زمان: 
1/31 17:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 31 فروردین 1398
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 1723000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":1673000},{"date":"1398/01/31 14:00","price":1653000},{"date":"1398/01/31 17:00","price":1723000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399