کمترین: 
2628000
بیشترین: 
2648000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2648000
زمان: 
1/31 17:00
قیمت نیم سکه امروز 31 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 2648000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":2648000},{"date":"1398/01/31 14:00","price":2628000},{"date":"1398/01/31 17:00","price":2648000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399