کمترین: 
1803000
بیشترین: 
1805300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1803400
زمان: 
1/31 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 31 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 1803400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":1804500},{"date":"1398/01/31 13:00","price":1804200},{"date":"1398/01/31 14:00","price":1803700},{"date":"1398/01/31 15:00","price":1803300},{"date":"1398/01/31 17:00","price":1805300},{"date":"1398/01/31 18:00","price":1803000},{"date":"1398/01/31 19:00","price":1804200},{"date":"1398/01/31 20:00","price":1803400}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399