کمترین: 
1804400
بیشترین: 
1806600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1804800
زمان: 
1/31 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 31 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 1804800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":1805800},{"date":"1398/01/31 13:00","price":1805600},{"date":"1398/01/31 14:00","price":1805000},{"date":"1398/01/31 15:00","price":1804600},{"date":"1398/01/31 17:00","price":1806600},{"date":"1398/01/31 18:00","price":1804400},{"date":"1398/01/31 19:00","price":1805600},{"date":"1398/01/31 20:00","price":1804800}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399