کمترین: 
4595000
بیشترین: 
4625000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4595000
زمان: 
1/31 14:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 31 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 4595000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":4625000},{"date":"1398/01/31 14:00","price":4595000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399