کمترین: 
1847000
بیشترین: 
1857000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1851000
زمان: 
1/31 19:00
قیمت مثقال طلا امروز 31 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 31 فروردین 1398 , 1851000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 12:00","price":1856000},{"date":"1398/01/31 13:00","price":1857000},{"date":"1398/01/31 14:00","price":1854000},{"date":"1398/01/31 15:00","price":1855000},{"date":"1398/01/31 16:00","price":1848000},{"date":"1398/01/31 17:00","price":1851000},{"date":"1398/01/31 18:00","price":1847000},{"date":"1398/01/31 19:00","price":1851000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398