کمترین: 
13470
بیشترین: 
13510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13470
زمان: 
1/31 16:08
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 31 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 13470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 11:18","price":13510},{"date":"1398/01/31 11:54","price":13490},{"date":"1398/01/31 16:08","price":13470}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398