کمترین: 
13630
بیشترین: 
13700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13680
زمان: 
1/31 16:07
قیمت دلار در بازار تهران امروز 31 فروردین 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 13680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 11:13","price":13700},{"date":"1398/01/31 12:00","price":13660},{"date":"1398/01/31 14:37","price":13630},{"date":"1398/01/31 16:07","price":13680}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399