کمترین: 
4745000
بیشترین: 
4770000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4765000
زمان: 
1/31 16:08
قیمت سکه در بازار تهران امروز 31 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 4765000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 11:04","price":4770000},{"date":"1398/01/31 11:46","price":4750000},{"date":"1398/01/31 12:00","price":4745000},{"date":"1398/01/31 14:46","price":4765000},{"date":"1398/01/31 16:08","price":4765000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398