کمترین: 
13535
بیشترین: 
13559
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13546
زمان: 
1/31 20:00
قیمت دلار امروز 31 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 31 فروردین 1398 , 13546 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 11:00","price":13543},{"date":"1398/01/31 12:00","price":13559},{"date":"1398/01/31 13:00","price":13535},{"date":"1398/01/31 14:00","price":13539},{"date":"1398/01/31 15:00","price":13557},{"date":"1398/01/31 16:00","price":13535},{"date":"1398/01/31 17:00","price":13556},{"date":"1398/01/31 18:00","price":13540},{"date":"1398/01/31 19:00","price":13548},{"date":"1398/01/31 20:00","price":13546}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399