کمترین: 
65.6
بیشترین: 
65.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.6
زمان: 
1/31 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 31 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 65.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":65.6}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399