کمترین: 
13195.5
بیشترین: 
13195.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13195.5
زمان: 
1/31 10:00
قیمت بات تایلند امروز 31 فروردین 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 31 فروردین 1398 , 13195.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":13195.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399