کمترین: 
3100.8
بیشترین: 
3100.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3100.8
زمان: 
1/31 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 31 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 31 فروردین 1398 , 3100.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":3100.8}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399