کمترین: 
2965.1
بیشترین: 
2965.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2965.1
زمان: 
1/31 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 31 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 2965.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":2965.1}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399