کمترین: 
10923.3
بیشترین: 
10923.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.3
زمان: 
1/31 10:00
قیمت ریال عمان امروز 31 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 10923.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":10923.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399