کمترین: 
13809.7
بیشترین: 
13809.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13809.7
زمان: 
1/31 10:00
قیمت دینار کویت امروز 31 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 13809.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":13809.7}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399