کمترین: 
493.5
بیشترین: 
493.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
493.5
زمان: 
1/31 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 31 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 493.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":493.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398