کمترین: 
451.5
بیشترین: 
451.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
451.5
زمان: 
1/31 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 31 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 31 فروردین 1398 , 451.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":451.5}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399