کمترین: 
54.3
بیشترین: 
54.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.3
زمان: 
1/31 10:00
قیمت افغانی امروز 31 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 54.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":54.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399