کمترین: 
4140.1
بیشترین: 
4140.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4140.1
زمان: 
1/31 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 31 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 4140.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":4140.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399