کمترین: 
3134.5
بیشترین: 
3134.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3134.5
زمان: 
1/31 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 31 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 31 فروردین 1398 , 3134.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":3134.5}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398