کمترین: 
3752.8
بیشترین: 
3752.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3752.8
زمان: 
1/31 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 31 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 3752.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":3752.8}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399