کمترین: 
723.8
بیشترین: 
723.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
723.8
زمان: 
1/31 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 31 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 723.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":723.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399