کمترین: 
5458.4
بیشترین: 
5458.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5458.4
زمان: 
1/31 10:00
قیمت پوند امروز 31 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 31 فروردین 1398 , 5458.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":5458.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398