کمترین: 
203331
بیشترین: 
204375
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
204375.0
زمان: 
1/31 16:00
قیمت شاخص بورس امروز 31 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 204375.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 10:00","price":203331.0},{"date":"1398/01/31 13:00","price":204341.0},{"date":"1398/01/31 16:00","price":204375.0}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399