کمترین: 
173.6
بیشترین: 
177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175
زمان: 
1/31 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 31 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 31 فروردین 1398 , 175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 00:00","price":173.6},{"date":"1398/01/31 03:00","price":173.78},{"date":"1398/01/31 06:00","price":174.08},{"date":"1398/01/31 09:00","price":174.28},{"date":"1398/01/31 10:00","price":174.93},{"date":"1398/01/31 13:00","price":177},{"date":"1398/01/31 16:00","price":174.02},{"date":"1398/01/31 19:00","price":174.64},{"date":"1398/01/31 22:00","price":175}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399