کمترین: 
5304.9
بیشترین: 
5400.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5350.9
زمان: 
1/31 22:00
قیمت بیت کوین امروز 31 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 31 فروردین 1398 , 5350.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/31 00:00","price":5312.5},{"date":"1398/01/31 03:00","price":5304.9},{"date":"1398/01/31 06:00","price":5318.4},{"date":"1398/01/31 09:00","price":5317.4},{"date":"1398/01/31 10:00","price":5353.6},{"date":"1398/01/31 13:00","price":5400.4},{"date":"1398/01/31 16:00","price":5344.6},{"date":"1398/01/31 19:00","price":5345.6},{"date":"1398/01/31 22:00","price":5350.9}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399