کمترین: 
1275.68
بیشترین: 
1275.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1275.68
زمان: 
1/30 03:00
قیمت اونس طلا امروز 30 فروردین 1398
قیمت اونس طلادر تاریخ 30 فروردین 1398 , 1275.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/30 03:00","price":1275.68}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399