کمترین: 
2.0705
بیشترین: 
2.072
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0705
زمان: 
1/30 01:32
قیمت بنزین امروز 30 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 30 فروردین 1398 , 2.0705 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/30 00:32","price":2.0705},{"date":"1398/01/30 01:08","price":2.072},{"date":"1398/01/30 01:32","price":2.0705}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399